Yaşar Tunagür Hoca

Onun yaptığı o coşkun konuşmalar, o güne kadar duyduğum en içten ve en samimi konuşmalardı. Hutbelerinde muhakkak sahabeden örnekler verirdi. Ben zaten sahabe aşığı idim. Bu da beni onu dinlemeye koşturan sebeplerden biriydi.

  • Güncelliğini yitirmiş bazı konular kaldırılmaktadır (Ücetsiz site olmasından dolayı kısıtlama yapılıyor) anlayışınız için çok teşekkürler
    Sitemizdeki linkleri veya Videoları açamayanlar Dns lerini 208.67.222.222 208.67.222.220 Yapsınlar
  • Reklamlar

Posts Tagged ‘öğretmen’

15 bin 800 öğretmen atandı -Tıkla Gör

Posted by tunagor 14 Eylül 2009

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin 800 öğretmen atamasını gerçekleştirdi.

MEB, 4 bin 800’ü kadrolu, 11 bini sözleşmeli toplam 15 bin 800 öğretmen atayacak. Öğretmen atamaları 2008 ve 2009 KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre yapıldı. Atamalar bugünn saat 10.00’da Bakanlık merkez binasında Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun katılımıyla yapıldı. Sonuçlar bugün Bakanlığın ”http://personel.meb.gov.tr” internet adresinden duyurulacak. (Linkteki adres sonuçlar açıklandığı anda aktif olacaktır) Kadrolu öğretmenliğe atananlardan kılavuzda belirtildiği üzere göreve başlama esnasında istenen belgeleri hazır olanlar 15 Eylül 2009 tarihinden itibaren atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak görevlerine başlayabilecek.

Reklamlar

Posted in Eğitim | Etiketler: , , | Leave a Comment »

MEB: Öğretmen alım kurası 14 Eylül'de yapılacak

Posted by tunagor 10 Eylül 2009

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 2009-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu hükümleri çerçevesinde 31 Ağustos – 11 Eylül 2009 tarihleri arasında alınan başvurulara dayalı olarak gerekli şartları taşıyanlardan ilk atama, açıktan atama, kurumlar arası atama ve millî sporcuların sınavsız olarak Beden Eğitimi alanına atama biçimleriyle 4.800 kadrolu, 11.000 sözleşmeli öğretmen ataması / görevlendirmesi yapılacaktır.

Eğitim kurumu bazında yapılacak olan atama ve görevlendirmeler; 14 Eylül 2009 Pazartesi günü saat 10.00’da Bakanlık merkez binasında bulunan Başöğretmen Salonu’nda yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu ile birlikte Bakanlığımız bürokratları, öğretmen adayları ve aileleri ile basın mensuplarının da hazır bulunacağı programda atamalar bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Sonuçlar aynı gün Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Kadrolu öğretmenliğe atananlardan 2009-2 Öğretmenlik İçin Başvuru Ve Atama Kılavuzu’nda belirtildiği üzere göreve başlama esnasında istenen belgeleri hazır olanlar 15 Eylül 2009 tarihinden itibaren atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak görevlerine başlayabileceklerdir.

İlgililere ve görevlilere duyurulur.

Posted in Eğitim | Etiketler: , , | Leave a Comment »

Sınıf öğretmeni olan yöneticiler derse girmeyecek

Posted by tunagor 03 Eylül 2009

İlköğretim Okullarında branşı sınıf öğretmeni olan yöneticilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini ne şekilde yerine getireceklerine dair Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görüş yazısı yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14/04./2009 tarih ve 36276 sayılı Kayseri Valiliğine hitaben yazılmış görüş yazılarında, İlköğretim Okullarında branşı sınıf öğretmeni olan yöneticilerin; İlköğretim okullarının 1-5’inci sınıflarında derslerin bir kısmını okutmalarının ders bütünlüğünü bozacağından 1-5 sınıflarda aylık karşılığı veya ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarını uygun görmediğini belirti.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın ikinci bölümünde yer alan “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5.maddesinde;

“(1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.” hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2007/19 nolu genelgesinin 2. maddesi 4. paragrafında;

“Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.”

Açıklamalarında bulunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14/04./2009 tarih ve 36276 sayılı Kayseri Valiliğine hitaben yazılmış görüş yazılarında;

“Bu çerçevede söz konusu yöneticilerin aylık karşılığı ders görevlerini; Bu okulların 6-8 sınıflarında ve/veya 1-5’inci sınıfların herhangi bir nedenle boş geçen derslerini okutmak suretiyle yerine getirmeleri, bu anlamda girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevini yerine getirmek üzere öğretmeni olan 1-5 ‘inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.” Açıklamasında bulunmuştur.

Bu açıklamalara göre;

1-İlköğretim Okullarında branşı sınıf öğretmeni olan yöneticilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yerine getirmek için İlköğretim Okullarının 6-8 sınıflarında ve/veya 1-5’inci sınıfların herhangi bir nedenle boş geçen derslerini okutabileceklerdir.

2- İlköğretim Okullarında branşı sınıf öğretmeni olan yöneticilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yerine getirmek için öğretmeni olan 1-5 ‘inci sınıflarda derse girmeyeceklerdi

Posted in Eğitim | Etiketler: , , | Leave a Comment »

Öğretmenlerin Özür Grubuna Bağlı Olarak Atama/Görevlendirme İşlemlerine İlişkin Açıklama

Posted by tunagor 24 Ağustos 2009

BASIN AÇIKLAMASI

Öğretmenlerin özür grubuna bağlı olarak atama/görevlendirme işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların 28 Temmuz-04 Ağustos 2009 tarihleri arasında, kadrolu öğretmenlerin ise 10-21 Ağustos 2009 tarihleri arasında il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda alınmış, ilgili birimlerce değerlendirilerek onaylanmış, görevlendirme ve atama sonuçları Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulmuştur.

2009 Yılı Yaz Tatili Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu hükümleri çerçevesinde, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerimizden yukarıda belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan, başvuru yaptığı hâlde ataması/görevlendirmesi yapılamayanlar ile özür durumları son başvuru tarihinden sonra oluşanların iller arası yer değiştirmeleri tekrar değerlendirilmek üzere 25-31 Ağustos 2009 tarihleri arasında http://ilsis.meb.gov.tr adresinden ek atama/görevlendirme başvuruları alınacaktır.

Daha önce başvuru yapmış ve belgelerini teslim edip ataması/görevlendirmesi yapılmamış olanlar, sadece tercihlerini yenileyerek onay sürecini takip edeceklerdir.

Başvurular, 25-31 Ağustos 2009 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak, 31 Ağustos 2009 Pazartesi günü değerlendirilecek, aynı gün görevlendirme/atamalar yapılarak sonuçları Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Posted in Eğitim | Etiketler: , , | Leave a Comment »